Nyheter

11 Aug 2023
by administrator

Valgmøte

Norsk Innvandrerforum arrangerer valgmøte i forbindelse med kommunevalget lørdag 2608 kl. 15.00. Vi vil fokusere bla. på levekår, barnevern, skole/utdanning og eldre. Flere politiske partier kommer. Vennligst gi beskjed derom du vil komme. Tlf. 90679308.

20 Aug 2021
by administrator

Valgmøte

Norsk Innvandrerforum arrangerer et debattmøte i forbindelse med Stortingsvalget 2808 kl. 15.00 Temaer som berører etniske minoriteter vil bli tatt opp. 8 politiske partier deltar. Vennligst ta kontakt dersom du ønsker å delta, tlf. 90679308.

23 Oct 2020
by administrator

En liten oppdatering

Norsk Innvandrerforum har hatt en rekke aktiviteter i de siste årene som ikke dessverre ikke har blitt oppdatert her av ulike årsaker. Vi har bl.a arrangert debattmøter i forbindelse med Stortingsvalget i 2017 og kommunevalget 2019.Temaer var bla levekår, integrering, barnevern, skole/utdanning samt hat kriminalitet. Vi har også hatt et seminar om psykisk helse blant barn og unge og hvordan forebygge frafall fra videre gående skoler i 2018.

23 Oct 2020
by administrator

Kommende aktiviteter

Norsk Innvandrerforum har startet en tlf. kampanje om informasjon om koronavirus, viktigste symptomer, forebyggende tiltak og hva man bør gjøre hvis en blir smittet. Personer med innvandrerbakgrunn er målgruppen. Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon. Tlf. 90679308

05 Nov 2017
by administrator

Møte om vold i nære relasjoner.

Oslo, 011117
Å bli utsatt for eller være vitne til vold er skadelig for barns utvikling. Samtidig vet vi at fysisk avstraffelse av barn i oppdragelses øyemed er vanlig i mange land og sees på som normalt. Vi ønsker å fokusere på negative konsekvenser og ettervirkninger av vold. Hva er mulige årsaker til bruk av vold og hvordan forebygge det. Vi håper at møtet vil bidra til å øke bevissthet om dette.
Innledere:
Ane Heiberg Simonsen, psykolog, spesialrådgiver, RVTS ØST.
Roy Cato Einarsen, politi spesialist, mangfoldkontakt, Oslo politidistrikt.
Riffat Masood, Pakistans ambassadør i Norge vil være tilstede og holde et innlegg.

Tid og sted:
Søndag 12117 kl. 1500, Valima, Linderudsenter (foran inter sport) Erick Mogensøns vei 38 0594 Oslo.

Vennligst si fra dersom du har mulighet til å komme.

24 Oct 2016
by administrator

Er flyktninger en berikelse for det norske samfunn ?

Norsk Innvandrerforum inviterer til debatt. Tema er hvordan hjelpe nye flyktninger i Norge. Er de en berikelse for det norske samfunn? Trygve Nordby, fagsjef fra Oslo kommune, Amineh Qaraee og Mohsan Raja vil holde innlegg. Det vil også bli musikk innslag og enkel matservering. Møte holdes lørdag 2910 kl. 1630, Furuset forum. Vennligst ta kontakt dersom du vil komme eller trenger mer informasjon, tlf. 90679308, 46808707.

02 Sep 2015
by administrator

Valgmøte 15

Norsk Innvandrerforum arrangerer et debattmøte i forbindelse med kommunevalget i år. Temaer som omhandler er blant annet levekår, integrering, barnevern, utdanning og eldre. Formålet med møte er å synliggjøre etniske minoriteters situasjon, sette våre synspunkter eller krav på dagsorden og få nærmere informasjon om politiske partiers program for neste valgperiode.

Innledere:
Mobashar Banaras (AP)
Yassine Arakia (H)
Carl I Hagen (FrP)
Gülay Kutal (SV)
Shoaib Sultan (MDG)
Julianne Ferskaug (V)
Negar Enayat (Rødt)
Sigrid Rege Gårdsvoll (KRF)
Aisha Naz Bhatti (SP)

Tid og sted:
Lørdag 050915 kl. 15.00. Shalimar, Konghellegt. 5, Oslo.
Det vil bli tid til spørsmål og kommentarer. Vennligst gi beskjed om du kommer.

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432