Nyheter

05 Nov 2017
by administrator

Møte om vold i nære relasjoner.

Oslo, 011117
Å bli utsatt for eller være vitne til vold er skadelig for barns utvikling. Samtidig vet vi at fysisk avstraffelse av barn i oppdragelses øyemed er vanlig i mange land og sees på som normalt. Vi ønsker å fokusere på negative konsekvenser og ettervirkninger av vold. Hva er mulige årsaker til bruk av vold og hvordan forebygge det. Vi håper at møtet vil bidra til å øke bevissthet om dette.
Innledere:
Ane Heiberg Simonsen, psykolog, spesialrådgiver, RVTS ØST.
Roy Cato Einarsen, politi spesialist, mangfoldkontakt, Oslo politidistrikt.
Riffat Masood, Pakistans ambassadør i Norge vil være tilstede og holde et innlegg.

Tid og sted:
Søndag 12117 kl. 1500, Valima, Linderudsenter (foran inter sport) Erick Mogensøns vei 38 0594 Oslo.

Vennligst si fra dersom du har mulighet til å komme.

24 Oct 2016
by administrator

Er flyktninger en berikelse for det norske samfunn ?

Norsk Innvandrerforum inviterer til debatt. Tema er hvordan hjelpe nye flyktninger i Norge. Er de en berikelse for det norske samfunn? Trygve Nordby, fagsjef fra Oslo kommune, Amineh Qaraee og Mohsan Raja vil holde innlegg. Det vil også bli musikk innslag og enkel matservering. Møte holdes lørdag 2910 kl. 1630, Furuset forum. Vennligst ta kontakt dersom du vil komme eller trenger mer informasjon, tlf. 90679308, 46808707.

02 Sep 2015
by administrator

Valgmøte 15

Norsk Innvandrerforum arrangerer et debattmøte i forbindelse med kommunevalget i år. Temaer som omhandler er blant annet levekår, integrering, barnevern, utdanning og eldre. Formålet med møte er å synliggjøre etniske minoriteters situasjon, sette våre synspunkter eller krav på dagsorden og få nærmere informasjon om politiske partiers program for neste valgperiode.

Innledere:
Mobashar Banaras (AP)
Yassine Arakia (H)
Carl I Hagen (FrP)
Gülay Kutal (SV)
Shoaib Sultan (MDG)
Julianne Ferskaug (V)
Negar Enayat (Rødt)
Sigrid Rege Gårdsvoll (KRF)
Aisha Naz Bhatti (SP)

Tid og sted:
Lørdag 050915 kl. 15.00. Shalimar, Konghellegt. 5, Oslo.
Det vil bli tid til spørsmål og kommentarer. Vennligst gi beskjed om du kommer.

29 Nov 2014
by administrator

Møte om radikalisering blant ungdom med minoritetsbakgrunn.

Norsk Innvandrerforum arrangerer et debattmøte hvor vi ønsker å fokusere på radikalisering blant ungdom med minoritetsbakgrunn. Hvilke faktorer som påvirker denne utviklingen, hvordan vi kan forebygge det. Hva kan storsamfunnet, skoler, organisasjoner og foreldre bidra med?

Innledere:
Psykolog Sunil Loona
Bystyrerepresentant Elvis Nwosu (AP)
Salto koordinator Anders Langfeldt-Rugelbak, bydel Grorud.

Tid og sted:
Lørdag 131214 kl. 1400, Tiurleiken skole, like ved Romsås t-bane.

Ta kontakt dersom du ønsker å delta

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432