Møte om vold i nære relasjoner.

05 Nov 2017
by administrator

Oslo, 011117
Å bli utsatt for eller være vitne til vold er skadelig for barns utvikling. Samtidig vet vi at fysisk avstraffelse av barn i oppdragelses øyemed er vanlig i mange land og sees på som normalt. Vi ønsker å fokusere på negative konsekvenser og ettervirkninger av vold. Hva er mulige årsaker til bruk av vold og hvordan forebygge det. Vi håper at møtet vil bidra til å øke bevissthet om dette.
Innledere:
Ane Heiberg Simonsen, psykolog, spesialrådgiver, RVTS ØST.
Roy Cato Einarsen, politi spesialist, mangfoldkontakt, Oslo politidistrikt.
Riffat Masood, Pakistans ambassadør i Norge vil være tilstede og holde et innlegg.

Tid og sted:
Søndag 12117 kl. 1500, Valima, Linderudsenter (foran inter sport) Erick Mogensøns vei 38 0594 Oslo.

Vennligst si fra dersom du har mulighet til å komme.

Kommentere på innlegg:

* - Påkrevde felt

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432