Norwegian Immigrant Forum

Norsk

Innvandrerforum

Norsk Innvandrerforum ble opprettet i 1993 og er en organisasjon som arbeider for et flerkulturelt, antirasistisk samfunn basert på likestilling og gjensidig respekt mellom ulike etniske grupper. Vi arbeider for å utvikle et samfunn hvor alle kulturer, språk, religioner etc. aksepteres og anerkjennes som likeverdige. Vi er for integrering, men vil kjempe mot enhver form for assimilering av etniske minoriteter.

English version-

Norwegian Immigrant Forum was established in 1993 and is an organization working for a multicultural, anti-racist society based on equality and mutual respect between different ethnic groups. We are working to develop a society where all cultures, languages​​, religions, etc. are accepted and recognized as equal. We want integration, but will fight against any form of assimilation of ethnic minorities.

Målsetninger

Noen av våre viktigste målsetninger er:
– Å synliggjøre etniske minoriteters situasjon og problemer som minoritet i det norske samfunn.
– Å være med på å påvirke lover, regler, vedtak og beslutninger som har spesiell betydning for personer med innvandrer og flyktningbakgrunn.
– Å bidra til å øke etniske minoriteters deltakelse i det norske samfunn.
– Å bidra til å styrke dialog mellom etniske minoriteter og det norske samfunn.
– Å gi informasjon om samfunnet, rettigheter, plikter og hjelpe den enkelte der det er mulig.
– Å skaffe en plattform hvor personer med minoritetsbakgrunn kan møte, drøfte felles problemer og utvikle et fellesskap.

Aktiviteter

Vi har arrangert en rekke debattmøter og seminarer om bl.a. temaer som barn, utdanning, morsmålsundervisning, barnevern, levekår, psykiske vanker, innvandrings og flyktningpolitikk, media, valgmøter i forbindelse med kommune og Stortingsvalg. I 2013 har vi hatt 2 prosjekter som handlet om å styrke samarbeid mellom barnevern og personer med innvandrerbakgrunn og forebygge tvangsskteskap.  I tillegg har vi også arrangert samlivskurs for ektepar med minoritetsbakgrunn. Vi er også høringsinstans for norske myndigheter.

Vi har arrangert en rekke debattmøter og seminarer om bl.a. temaer som barn, utdanning, morsmålsundervisning, barnevern, levekår, psykiske vanker, innvandrings og flyktningpolitikk, media, valgmøter i forbindelse med kommune og Stortingsvalg. I 2013 har vi hatt 2 prosjekter som handlet om å styrke samarbeid mellom barnevern og personer med innvandrerbakgrunn og forebygge tvangsskteskap.  I tillegg har vi også arrangert samlivskurs for ektepar med minoritetsbakgrunn. Vi er også høringsinstans for norske myndigheter.

Vi har arrangert en rekke debattmøter og seminarer om bl.a. temaer som barn, utdanning, morsmåls utdanning, barnevern, levekår, psykiske vanker, innvandrings og flyktningpolitikk, media, valgmøter i forbindelse med kommune og Stortingsvalg. I 2013 har vi hatt 2 prosjekter som handlet om å styrke samarbeid mellom barnevern og personer med innvandrerbakgrunn og forebygge tvangsskteskap.  I tillegg har vi også arrangert samlivskurs for ektepar med minoritetsbakgrunn. Vi er også høringsinstans for norske myndigheter.

Vårt styre

Styret
Styret består av tilsammen 9 personer inklusive leder.
Khorshed Ahmed
Er nestleder i Norsk Innvandrerforum. Han er utdannet innen handel og økonomi, og jobber som lærer, tolk og frilansjournalist. Tel: 47805328
Athar Ali
Er leder i Norsk Innvandrerforum. Han jobber som ledende klinisk sosionom ved avdeling for barn og unges psykiske helse (BUP). I tillegg foreleser han om sosialt arbeid og barnevern. Ali har tidligere vært bystyrerepresentant i Oslo og vararepresentant på Stortinget. Tel: 90679308

Kontakt oss

Vår epost
nifpost@gmail.com
Postboks

Postboks 32 Romsås 0907 OSLO

Kontonummer

0540.08.36770

Send oss en epost

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432