Nyheter

03 Sep 2021
av administrator

Debattmmøte 280821

Norsk Innvandrerforum arrangerte et debattmøte i forbindelse med Stortingsvalget. Temaer som bl.a levekår, søskenbarn ekteskap, støtte til HRS, morsmålsundervisning, barnevern og Kashmir ble tatt opp.

20 Aug 2021
av administrator

Valgmøte

Norsk Innvandrerforum arrangerer et debattmøte i forbindelse med Stortingsvalget 2808 kl. 15.00 Temaer som berører etniske minoriteter vil bli tatt opp. 8 politiske partier deltar. Vennligst ta kontakt dersom du ønsker å delta, tlf. 90679308.

08 Jul 2021
av administrator

Minoritetsbarn i norske fosterhjem

I henhold til barnevernloven paragraf 4-22 skal man alltid prøve å finne fosterhjem innen barnets familie og slekt. Forskningen viser at det er mange fordeler for barn og ungdom hvis de flytter til et hjem de kjenner fra før og som gjenspiller deres kulturelle og språklige bakgrunn. Det blir lettere for å barna å opprettholde livslange relasjoner. Videre er det lavere forekomst av psykiske lidelser og atferdsvansker forutsatt de får god omsorg, støtte og oppfølging.
Til tross for dette blir et stort antall barn med minoritetsbakgrunn, antagelig et flertall, plassert i fosterhjem som de ikke kjenner fra før og som ikke gjenspeiler deres etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn. Konsekvensen av dette er blant annet at mange mister sitt morsmål, kultur og religion. Dette har også stor betydning for deres identitetsutvikling. Det å miste kontakt med sin opprinnelses kultur, morsmål etc. virker i mange tilfeller svært negativ. Mange kan også utvikle det som kalles etnisk selvhat. Det vil si at man ser ned på sine biologiske foreldre, familie, slekt, opprinnelses kultur og språk. Det blir også vanskelig å gjenopprette kontakt med sin biologiske familie, slekt og miljø i voksen alder.
Det er få fosterhjem med minoritetsbakgrunn. Jeg har derfor forståelse for barnevernet må mange ganger plassere barn og unge som ikke gjenspeiler deres bakgrunn. Noen ganger kan det også haste med å finne et fosterhjem. Det er likevel barnas beste og interesser som må gå foran. Barn har behov både trygghet og kontinuitet. De har krav på å ha en god omsorgssituasjon, men også rett til lære, videreutvikle sitt morsmål, og utvikle en flerkulturell identitet. Å ha en trygg identitet handler også om å ha flerkulturell identitet. Det innebærer bl.a. at man kan pendle mellom flere kulturer, lære det beste fra hver kultur og være stolt over det.
Barnevernet i Norge har dessverre lite fokus på det selv om det har blitt tatt opp mange ganger, blant annet av oss. Vi mener at det er det er norske myndigheters ansvar å skaffe flere fosterhjem med minoritetsbakgrunn. Dersom barn/unge med minoritetsbakgrunn plasseres etniske norske fosterhjem er det barnevernets ansvar å sørge for at de får opplæring i sitt morsmål, lærer sin opprinnelses kultur og får hjelp til å utvikle en flerkulturell identitet.

Athar Ali

15 Apr 2021
av administrator

Barn med minoritetsbakgrunn og fosterhjem

Athar Ali ber bufdir orientere om følgende på møte i brukerrådet den 300421.
1) Finnes det oversikt over hvor mange barn/unge plasseres i fosterhjem som ikke har samme etnisk, kulturell og språklig bakgrunn?
2) Hva er status når det gjelder arbeid med å rekruttere flere fosterhjem med minoritetsbakgrunn?
3) Hvordan sikrer barnevernet ivaretakelse av etnisk, kulturell og språklig identitet dersom fosterhjem har en annen bakgrunn enn barnet/ungdommen?

16 Nov 2020
av administrator

Følg smittevernregler

Koronavirus sprer seg igjen og i Oslo er bydeler med stor innvandrerbefolkning hardest rammet. Vi vil igjen oppfordrere alle til å følge smittevernregler. Det gjelder blant annet å ikke håndhilse, holde 2 meters avstand, bruke munnbind, ikke arrangere og delta i fester. Norsk Innvandrerforum har ringt til flere hundre personer ang dette og vil fortsette med det.

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432