Nyheter

05 May 2014
by TDF Enterprises

Rapport 2013

Norsk Innvandrerforum har lenge jobbet med utfordringer knyttet til møtet mellom barnevernet og etniske minoriteter. I 2013 hadde vi et prosjekt om temaet. I perioden mai til november 2013 arrangerte vi fem dialogmøter mellom barnevernet og personer med innvandrerbakgrunn i Oslo. I tillegg hadde vi ett møte med fagfolk for å drøfte ideer og forslag til tiltak. På bakgrunn av dette er det skrevet en rapport med flere forslag og anbefalinger. Denne rapporten legges ved.

Rapport Norsk Innvandrerforum 2013

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432