Nyheter

04 Sep 2023
by administrator

Valgmøte 260823

Norsk Innvandrerforum arrangerte et vellykket debattmøte i forbindelse med valget. Alle politiske partier med unntak av Frp og SP deltok. Temaer som bla. barnevern, levekår, morsmålsundervisning og fattigdom ble tatt opp. Over 60 personer var tilstede

04 Jul 2023
by administrator

håndhilse eller ikke ?

Det er mange måter å hilse på. I Norge er det mest vanlig å håndhilse. Og det er naturlig for de fleste av oss som bor her i landet. På annen side bør det være rom for at noen ikke vil håndhilse. Episoden på en skole i Oslo som viser hvordan rektor reagerte da en elev ikke vil håndhilse er uheldig. Det er mulig at rektor s budskap og intensjon var god, men hun glemmer sin rolle som skolens leder. Hun burde ha vist forstålse og respekt for eleven som satte grense for sin private afære. Integrering handler ikke om hvordan man hilser, men et samfunn som bygger på likestilling og gjensidig respekt.Se innsikt603 rekkevidde for innlegg

Alle reaksjoner:32Kamran Athar Ali, Shahid Tanvir og 30 andre

04 Jul 2023
by administrator

Sannhetskommisjon og minoriteter

Sannhets og forsoningskommisjonens rapport viser med all tydelighet hvordan samer, kvener og skogfinner ble undertrykket i over 150 år. De mistet bla sitt språk, sin kultur og sin identitet. Det er en svart og trist kapittel av norsk historie. Overgrep og feil som ble gjort mot nasjonale minoriteter må rettes opp. Det er også viktig å lære av denne historien. Det er sterke krefter i Norge som vil assimilere dagens etniske minoriteter. Det er mange likhetstrekk mellom assimilering og fornorskningspolitikk. Vi i Norsk Innvandrerforum tar avstand fra dette. Vi ønsker integrering som bygger på likestilling, valgmulighet og gjensidig respekt. Videre er minoritets kulturer og språk endel av det norske samfunn og bør få en likeverdig plass.

03 Sep 2021
by administrator

Debattmmøte 280821

Norsk Innvandrerforum arrangerte et debattmøte i forbindelse med Stortingsvalget. Temaer som bl.a levekår, søskenbarn ekteskap, støtte til HRS, morsmålsundervisning, barnevern og Kashmir ble tatt opp.

15 Apr 2021
by administrator

Barn med minoritetsbakgrunn og fosterhjem

Athar Ali ber bufdir orientere om følgende på møte i brukerrådet den 300421.
1) Finnes det oversikt over hvor mange barn/unge plasseres i fosterhjem som ikke har samme etnisk, kulturell og språklig bakgrunn?
2) Hva er status når det gjelder arbeid med å rekruttere flere fosterhjem med minoritetsbakgrunn?
3) Hvordan sikrer barnevernet ivaretakelse av etnisk, kulturell og språklig identitet dersom fosterhjem har en annen bakgrunn enn barnet/ungdommen?

16 Nov 2020
by administrator

Følg smittevernregler

Koronavirus sprer seg igjen og i Oslo er bydeler med stor innvandrerbefolkning hardest rammet. Vi vil igjen oppfordrere alle til å følge smittevernregler. Det gjelder blant annet å ikke håndhilse, holde 2 meters avstand, bruke munnbind, ikke arrangere og delta i fester. Norsk Innvandrerforum har ringt til flere hundre personer ang dette og vil fortsette med det.

23 Oct 2020
by administrator

Fortsatt økonomisk støtte til anti-islam arbeid ?

Regjeringen forslår å videreføre økonomisk støtte på 1,8 millioner til islam fiendtlige organisasjon, Human Right Service ledet av Hege Storhaug. Dette til tross for at det er godt dokumentert at organisasjonen driver en kampanje mot islam og muslimer i Norge. Og er med å skape fordommer og hat mot norske borgere med muslimsk bakgrunn og deres religion. Det også til tross for at HRS har nærmest null tillit i minoritetsmiljøer. Det er både trist og beklagelig

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432