Sannhetskommisjon og minoriteter

04 Jul 2023
by administrator

Sannhets og forsoningskommisjonens rapport viser med all tydelighet hvordan samer, kvener og skogfinner ble undertrykket i over 150 år. De mistet bla sitt språk, sin kultur og sin identitet. Det er en svart og trist kapittel av norsk historie. Overgrep og feil som ble gjort mot nasjonale minoriteter må rettes opp. Det er også viktig å lære av denne historien. Det er sterke krefter i Norge som vil assimilere dagens etniske minoriteter. Det er mange likhetstrekk mellom assimilering og fornorskningspolitikk. Vi i Norsk Innvandrerforum tar avstand fra dette. Vi ønsker integrering som bygger på likestilling, valgmulighet og gjensidig respekt. Videre er minoritets kulturer og språk endel av det norske samfunn og bør få en likeverdig plass.

Kommentere på innlegg:

* - Påkrevde felt

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432