håndhilse eller ikke ?

04 Jul 2023
by administrator

Det er mange måter å hilse på. I Norge er det mest vanlig å håndhilse. Og det er naturlig for de fleste av oss som bor her i landet. På annen side bør det være rom for at noen ikke vil håndhilse. Episoden på en skole i Oslo som viser hvordan rektor reagerte da en elev ikke vil håndhilse er uheldig. Det er mulig at rektor s budskap og intensjon var god, men hun glemmer sin rolle som skolens leder. Hun burde ha vist forstålse og respekt for eleven som satte grense for sin private afære. Integrering handler ikke om hvordan man hilser, men et samfunn som bygger på likestilling og gjensidig respekt.Se innsikt603 rekkevidde for innlegg

Alle reaksjoner:32Kamran Athar Ali, Shahid Tanvir og 30 andre

Kommentere på innlegg:

* - Påkrevde felt

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432