Barn med minoritetsbakgrunn og fosterhjem

15 Apr 2021
by administrator

Athar Ali ber bufdir orientere om følgende på møte i brukerrådet den 300421.
1) Finnes det oversikt over hvor mange barn/unge plasseres i fosterhjem som ikke har samme etnisk, kulturell og språklig bakgrunn?
2) Hva er status når det gjelder arbeid med å rekruttere flere fosterhjem med minoritetsbakgrunn?
3) Hvordan sikrer barnevernet ivaretakelse av etnisk, kulturell og språklig identitet dersom fosterhjem har en annen bakgrunn enn barnet/ungdommen?

Kommentere på innlegg:

* - Påkrevde felt

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432