Minoritetsbarn i norske fosterhjem

08 Jul 2021
by administrator

I henhold til barnevernloven paragraf 4-22 skal man alltid prøve å finne fosterhjem innen barnets familie og slekt. Forskningen viser at det er mange fordeler for barn og ungdom hvis de flytter til et hjem de kjenner fra før og som gjenspiller deres kulturelle og språklige bakgrunn. Det blir lettere for å barna å opprettholde livslange relasjoner. Videre er det lavere forekomst av psykiske lidelser og atferdsvansker forutsatt de får god omsorg, støtte og oppfølging.
Til tross for dette blir et stort antall barn med minoritetsbakgrunn, antagelig et flertall, plassert i fosterhjem som de ikke kjenner fra før og som ikke gjenspeiler deres etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn. Konsekvensen av dette er blant annet at mange mister sitt morsmål, kultur og religion. Dette har også stor betydning for deres identitetsutvikling. Det å miste kontakt med sin opprinnelses kultur, morsmål etc. virker i mange tilfeller svært negativ. Mange kan også utvikle det som kalles etnisk selvhat. Det vil si at man ser ned på sine biologiske foreldre, familie, slekt, opprinnelses kultur og språk. Det blir også vanskelig å gjenopprette kontakt med sin biologiske familie, slekt og miljø i voksen alder.
Det er få fosterhjem med minoritetsbakgrunn. Jeg har derfor forståelse for barnevernet må mange ganger plassere barn og unge som ikke gjenspeiler deres bakgrunn. Noen ganger kan det også haste med å finne et fosterhjem. Det er likevel barnas beste og interesser som må gå foran. Barn har behov både trygghet og kontinuitet. De har krav på å ha en god omsorgssituasjon, men også rett til lære, videreutvikle sitt morsmål, og utvikle en flerkulturell identitet. Å ha en trygg identitet handler også om å ha flerkulturell identitet. Det innebærer bl.a. at man kan pendle mellom flere kulturer, lære det beste fra hver kultur og være stolt over det.
Barnevernet i Norge har dessverre lite fokus på det selv om det har blitt tatt opp mange ganger, blant annet av oss. Vi mener at det er det er norske myndigheters ansvar å skaffe flere fosterhjem med minoritetsbakgrunn. Dersom barn/unge med minoritetsbakgrunn plasseres etniske norske fosterhjem er det barnevernets ansvar å sørge for at de får opplæring i sitt morsmål, lærer sin opprinnelses kultur og får hjelp til å utvikle en flerkulturell identitet.

Athar Ali

Kommentere på innlegg:

* - Påkrevde felt

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432