Nyheter

23 Oct 2020
av administrator

En liten oppdatering

Norsk Innvandrerforum har hatt en rekke aktiviteter i de siste årene som ikke dessverre ikke har blitt oppdatert her av ulike årsaker. Vi har bl.a arrangert debattmøter i forbindelse med Stortingsvalget i 2017 og kommunevalget 2019.Temaer var bla levekår, integrering, barnevern, skole/utdanning samt hat kriminalitet. Vi har også hatt et seminar om psykisk helse blant barn og unge og hvordan forebygge frafall fra videre gående skoler i 2018.

23 Oct 2020
av administrator

Fortsatt økonomisk støtte til anti-islam arbeid ?

Regjeringen forslår å videreføre økonomisk støtte på 1,8 millioner til islam fiendtlige organisasjon, Human Right Service ledet av Hege Storhaug. Dette til tross for at det er godt dokumentert at organisasjonen driver en kampanje mot islam og muslimer i Norge. Og er med å skape fordommer og hat mot norske borgere med muslimsk bakgrunn og deres religion. Det også til tross for at HRS har nærmest null tillit i minoritetsmiljøer. Det er både trist og beklagelig

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432