Nyheter

05 Nov 2017
av administrator

Møte om vold i nære relasjoner.

Oslo, 011117
Å bli utsatt for eller være vitne til vold er skadelig for barns utvikling. Samtidig vet vi at fysisk avstraffelse av barn i oppdragelses øyemed er vanlig i mange land og sees på som normalt. Vi ønsker å fokusere på negative konsekvenser og ettervirkninger av vold. Hva er mulige årsaker til bruk av vold og hvordan forebygge det. Vi håper at møtet vil bidra til å øke bevissthet om dette.
Innledere:
Ane Heiberg Simonsen, psykolog, spesialrådgiver, RVTS ØST.
Roy Cato Einarsen, politi spesialist, mangfoldkontakt, Oslo politidistrikt.
Riffat Masood, Pakistans ambassadør i Norge vil være tilstede og holde et innlegg.

Tid og sted:
Søndag 12117 kl. 1500, Valima, Linderudsenter (foran inter sport) Erick Mogensøns vei 38 0594 Oslo.

Vennligst si fra dersom du har mulighet til å komme.

07 Oct 2017
av administrator

Hege Storhaug bør miste statsstøtte.

Norsk Innvandrerforum krever at Hege Storhaug og Human Right Service (HRS) mister statssøtte. Videre ber vi at likestilling og diskrimineringsombudet vurderer om Storhaugs utspill om å be folk sende inn bilder av antatte muslimer er diskriminerende og eller ulovlig.

Vi mener Hege Storhaugs måte å angripe etniske minoriteter, deres kulturer, religioner ligner på en anti-muslimisk kampanje. Mye av Storhaugs arbeid i praksis innebærer å dokumentere hvor stor trussel personer med innvandrerbakgrunn og islam er for det norske samfunn. Web-siden til Human Rights Service som Storhaug leder har en daglig oppdatering av antimuslimisk stoff fra hele verden. Det er velkjent for alle som har fulgt med Hege Storhaug ”integreringarbeid”
gjennom mange år. Nå går hun enda lenger og oppfordrer folk å ta bilder av antatte muslimer og det skal deles på sosiale medier. Det er noe Storhaug selv har gjort. Å publisere bilder av tilfeldige mennesker med antatt muslimisk bakgrunn eller utseende er rett og slett trakassering av norske borgere.

Vi mener at Hege Storhaug bør miste statsstøtte. En person som skaper frykt, fordommer og bidrar til å øke motsetninger mellom ulike grupper skal ikke få hjelp til det. Storhaug og HRS får ca. 1,8 millioner kroner i stattestøte. Er Storhuags angrep på minoriteter i mange år og siste utspill et godt integreringsarbeid? Vil det bidra til ”økt deltakelse og økt tillit til samfunnet blant innvandrere og deres barn ”? En person som i praksis er i kamp med innvandrermiljører bør få statsstøtte til å drive sin virksomhet? spør Athar Ali, leder i Norsk Innvandrerforum.

Hege Storhaug som enkelt individ kan stå fram og fremme sine anti muslimiske og innvandrerfindelige holdeninger, men ikke hjelp av statlige midler.

27 Sep 2017
av administrator

Debattmøte i forbindelse med Stortingsvalget.

Norsk Innvandrerforum arrangerte den 030917 et debattmøte i forbindelse med Stortingsvalget. 8 politiske partier deltok. Frp uteble selv om de hadde bekreftet skriftlig sin deltakelse. Rundt 60 personer var tilstede. Mange andre innvandrerorganisajoner hadde også tilsvarende møter.

Mange hadde håpet på et annet kurs bla en mer human flyktning og innvanderings politikk etter valget. Et mer inkluderende og varmere samfunn, men slik ble det ikke. Partier som KrF og Venstre virker opptatt av de fattige og vanskeligstilte i samfunnet. De ønsker ikke at Frp skal være med i regjering noe de har sørget for i 4 år. De har fortsatt mulighet til å ha en regjering hvor Frp ikke er med hvis de står ved det de har sagt i valgkampen. Det er positiv at Krf synes å ha en klar holdning til det, men Venstre virker fortatt usikker. Dette partiet bør også ha en klar holdning om dette.

24 Oct 2016
av administrator

Er flyktninger en berikelse for det norske samfunn ?

Norsk Innvandrerforum inviterer til debatt. Tema er hvordan hjelpe nye flyktninger i Norge. Er de en berikelse for det norske samfunn? Trygve Nordby, fagsjef fra Oslo kommune, Amineh Qaraee og Mohsan Raja vil holde innlegg. Det vil også bli musikk innslag og enkel matservering. Møte holdes lørdag 2910 kl. 1630, Furuset forum. Vennligst ta kontakt dersom du vil komme eller trenger mer informasjon, tlf. 90679308, 46808707.

24 Oct 2016
av administrator

Flyktningekrisen og Hege Storhaug.

Vi er vitne til en av de store flyktningekriser på grunn av borgerkrigen i Syria og andre konflikter i verden. Mange er villige til å risikere sine liv for å komme til Europa og sikkerhet. Bilder av døde barn gjør inntrykk på de fleste av oss. Valgkampen i Norge i høst ble også preget av det. Et overveldende flertall av befolkning i Norge åpner sine hjerter og ønsker å hjelpe. Det norske folk er villig til å ta imot mange flyktninger. Andre land i Europa for eksempel Tyskland tar imot flyktninger i tusenvis daglig. Hege Storhaug er blant de svært få som vil lukke europeiske og norske grenser. Hun er mest bekymret for norske verdier og velferd. Hun prøver å skremme det norske folk med at flyktninger vil overta det norske samfunn. Det sier en som påstår å kjempe for likestilling og rettferdighet. Det med offentlige midler.

Vi som har fulgt med Hege Storhaugs uttalelser om innvandrere, særlig med muslimsk bakgrunn og islam i lengre tid er ikke overrasket over det. Hennes angrep på etniske minoriteter er ofte generaliserende, krenkende og til dels ekstreme. Å beskylde profet Muhammed for pedofili og drap (”God morgen Norge ” ”holmgang” TV 2, 2005) å kalle Pakistan et land for urene mennesker (Storhaug ”mashallah” en reise blant kvinner i Pakistan 96) å sammenlikne enkelte muslimske miljøer med nynazister og fascister (P 24 2005, ”frokost tv” NRK 210206) er bare noen få eksempler på det. Hun har også tatt ordet for å bekjempe enkelt personer med muslimsk bakgrunn. (klassekampen 21.februar 06)

Mye av Storhaugs arbeid i praksis innebærer å dokumentere hvor stor trussel personer med innvandrerbakgrunn og islam er for det norske samfunn. ”gitt det store innvandingspotensialet fra den ikke vestlige verden over de kommende ti årene risikerer vi å miste de historisk sett uslåelige godene vi har bygd opp” (Storhaug, klassekampen 010403). Web-siden til Human Rights Service som Storhaug leder har en daglig oppdatering av antimuslimisk stoff fra hele verden.

Norge er et demokratisk samfunn med goder som blant annet ytringsfrihet. Hege Storhaug har rett til å kjempe mot innvandring til Norge. Det gjelder også å kjempe mot mennesker som er på flukt og prøver å komme til sikkerhet. Hege Storhaug bør ikke gjøre det i dekke av likestilling og rettferdighet, men heller å forsøke å være ærlig og stå fram det hun egentlig er.

24 Oct 2016
av administrator

Hvordan hjelpe nye flyktninger, er de en berikelse for det norske samfunn?

Norsk Innvandrerforum inviterer til debatt. Tema er hvordan hjelpe nye flyktninger i Norge. Er de en berikelse for det norske samfunn? Trygve Nordby, fagsjef fra Oslo kommune, Amineh Qaraee og Mohsan Raja vil holde innlegg. Det vil også bli musikk innslag og enkel matservering. Møte holdes lørdag 2910 kl. 1630, Furuset forum. Vennligst ta kontakt dersom du vil komme eller trenger mer informasjon, tlf. 90679308, 46808707.

06 Mar 2016
av administrator

Vold mot barn i innvandrermiljøer ?

Aftenposten skrev igår at ni av ti som er dømt for vold mot barn har innvandrerbakgrunn. Vold mot barn må bekjempes uansett etnisitet og kultur. Det er ikke nok å skremme foreldrene med straff, politiet eller bv. Det bør legges mer vekt på forebyggende arbeid. Blant annet øke kunnskap og bevissthet om ettervirkninger av vold og nye måter å sette grenser på. Det er også viktig med tillit og samarbeid mellom barnevernet og ulike miljøer slik at bv kan bidra til å hjelpe. Mange foreldre med minoritetsbakgrunn sliter med ulike belastninger. Det er også viktig at de får hjelp.

27 Feb 2016
av administrator

Hege Storhaugs kampanje mot muslimer og islam.

Hege Storhaug fortsetter i kjent stil sin kampanje mot personer med muslimsk og innvandrerbakgrunn. Vi som har fulgt med Hege Storhaugs er ikke overrasket over det. Nå går hun enda lenger. Hun vil bla. stenge moskeer, sensurere Quranen, frata folk norsk statsborgerskap, sende soldater til norske grenser!

Trine Eilertsen skriver at Storhaug har satt ord på frykten (aftenposten 200216). Vi mener Storhaugs stadige angrep på islam og muslimer er med på skape frykt i Norge. Det at folk må flykte på grunn av krig, politisk forfølgelse og nød er ikke noe nytt. Ca. 800 000 nordmenn måtte utvandre til Amerika mot slutten av 1800 tallet og helt fram til 1930. Tusenvis av europeere måtte flykte til nord Afrika under 2. verdens krig. Nå er det folk fra Syria og andre steder som må flykte fra krig og nød.

Hege Storhaugs siste forslag og utspill etterlater ingen tvil om hva hun står for. Hun er en islam hater. En som vil stenge norske grenser for personer fra den 3. verden. Hun bør ikke gjøre det i dekke av likestilling, men heller stå fram det hun egentlig er.

06 Sep 2015
av administrator

Valgmøte

Norsk Innvandrerforum arrangerte den 050915 et debatt møte i forbindelse med kommunevalget idag. Over 50 personer var tilstede. Representerer fra 7 partier deltok. Carl. I Hagen og Frp uteble. Partiet hadde gitt beskjed om at Hagen vil komme på debattmøte.

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432