Nyheter

29 Nov 2014
by administrator

Møte om radikalisering blant ungdom med minoritetsbakgrunn.

Norsk Innvandrerforum arrangerer et debattmøte hvor vi ønsker å fokusere på radikalisering blant ungdom med minoritetsbakgrunn. Hvilke faktorer som påvirker denne utviklingen, hvordan vi kan forebygge det. Hva kan storsamfunnet, skoler, organisasjoner og foreldre bidra med?

Innledere:
Psykolog Sunil Loona
Bystyrerepresentant Elvis Nwosu (AP)
Salto koordinator Anders Langfeldt-Rugelbak, bydel Grorud.

Tid og sted:
Lørdag 131214 kl. 1400, Tiurleiken skole, like ved Romsås t-bane.

Ta kontakt dersom du ønsker å delta

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432