Nyheter

23 Oct 2020
by administrator

Fortsatt økonomisk støtte til anti-islam arbeid ?

Regjeringen forslår å videreføre økonomisk støtte på 1,8 millioner til islam fiendtlige organisasjon, Human Right Service ledet av Hege Storhaug. Dette til tross for at det er godt dokumentert at organisasjonen driver en kampanje mot islam og muslimer i Norge. Og er med å skape fordommer og hat mot norske borgere med muslimsk bakgrunn og deres religion. Det også til tross for at HRS har nærmest null tillit i minoritetsmiljøer. Det er både trist og beklagelig

23 Oct 2020
by administrator

Et forsøk på å hindre innvandring til Norge ?

Flertall i Stortinget vil forby søskenbarn ekteskap. Det har vært en kampsak for Frp siden 80 tallet. Hensikten var å hindre innvandring fra den 3. verden. Nå har partier som Ap og Høyre gått med på det. Det er trist. De mener at det kan hindre tvangsekteskap og sosialkontroll. Jeg mener at det kan skje på andre måter enn å lage en lov som i praksis vil ramme en minoriteter i samfunnet. Det er viktig med informasjon og dialog med aktuelle miljøer. Hvis noen vil gifte seg med sin fetter eller kusine skal de ikke få lov? Er ikke det en rett alle i samfunnet bør ha? Å velge sin ektefelle selv er en grunnleggende menneske rettighet. Skal ikke det gjelde alle? Vil bare minne om at søskenbarn ekteskap er tillatt i de fleste land inklusive vestlige land

06 Nov 2017
by administrator

Møte om vold

Er vold mer vanlig i familier med minoritetsbakgrunn? Hva er mulige årsaker til det og hvordan forebygge det? Hvordan skal man nå minoritetsmiljøer i forhold til denne problemstillingen? Norsk Innvandrerforum inviterer til debatt om dette. Fysisk avdraffelse av barn i oppdragelses øyemed er vanlig i mange land og sees på som ganske normal del av barneoppdragelse. Det er viktig å skille mellom fysisk avstraffelse i mild form og blind vold mot barn mener Athar Ali, leder i Norsk Innvandrerforum. Videre er det viktig å få til en dialog med minoritetsmiljøer om dette og ikke bare true med straff eller barnvernet.

Innledere:
Ane Heiberg Simonsen, psykolog, spesialrådgiver, RVTS ØST.
Roy Cato Einarsen, politi spesialist, mangfoldkontakt, Oslo politidistrikt.
Riffat Masood, Pakistans ambassadør i Norge vil være tilstede og holde et innlegg.

Tid og sted:
Søndag 12117 kl. 1500, Valima, Linderudsenter (foran inter sport) Erick Mogensøns vei 38 0594 Oslo.

Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon om dette. Tlf 90679308 eller 46 808707.

07 Oct 2017
by administrator

Hege Storhaug bør miste statsstøtte.

Norsk Innvandrerforum krever at Hege Storhaug og Human Right Service (HRS) mister statssøtte. Videre ber vi at likestilling og diskrimineringsombudet vurderer om Storhaugs utspill om å be folk sende inn bilder av antatte muslimer er diskriminerende og eller ulovlig.

Vi mener Hege Storhaugs måte å angripe etniske minoriteter, deres kulturer, religioner ligner på en anti-muslimisk kampanje. Mye av Storhaugs arbeid i praksis innebærer å dokumentere hvor stor trussel personer med innvandrerbakgrunn og islam er for det norske samfunn. Web-siden til Human Rights Service som Storhaug leder har en daglig oppdatering av antimuslimisk stoff fra hele verden. Det er velkjent for alle som har fulgt med Hege Storhaug ”integreringarbeid”
gjennom mange år. Nå går hun enda lenger og oppfordrer folk å ta bilder av antatte muslimer og det skal deles på sosiale medier. Det er noe Storhaug selv har gjort. Å publisere bilder av tilfeldige mennesker med antatt muslimisk bakgrunn eller utseende er rett og slett trakassering av norske borgere.

Vi mener at Hege Storhaug bør miste statsstøtte. En person som skaper frykt, fordommer og bidrar til å øke motsetninger mellom ulike grupper skal ikke få hjelp til det. Storhaug og HRS får ca. 1,8 millioner kroner i stattestøte. Er Storhuags angrep på minoriteter i mange år og siste utspill et godt integreringsarbeid? Vil det bidra til ”økt deltakelse og økt tillit til samfunnet blant innvandrere og deres barn ”? En person som i praksis er i kamp med innvandrermiljører bør få statsstøtte til å drive sin virksomhet? spør Athar Ali, leder i Norsk Innvandrerforum.

Hege Storhaug som enkelt individ kan stå fram og fremme sine anti muslimiske og innvandrerfindelige holdeninger, men ikke hjelp av statlige midler.

27 Sep 2017
by administrator

Debattmøte i forbindelse med Stortingsvalget.

Norsk Innvandrerforum arrangerte den 030917 et debattmøte i forbindelse med Stortingsvalget. 8 politiske partier deltok. Frp uteble selv om de hadde bekreftet skriftlig sin deltakelse. Rundt 60 personer var tilstede. Mange andre innvandrerorganisajoner hadde også tilsvarende møter.

Mange hadde håpet på et annet kurs bla en mer human flyktning og innvanderings politikk etter valget. Et mer inkluderende og varmere samfunn, men slik ble det ikke. Partier som KrF og Venstre virker opptatt av de fattige og vanskeligstilte i samfunnet. De ønsker ikke at Frp skal være med i regjering noe de har sørget for i 4 år. De har fortsatt mulighet til å ha en regjering hvor Frp ikke er med hvis de står ved det de har sagt i valgkampen. Det er positiv at Krf synes å ha en klar holdning til det, men Venstre virker fortatt usikker. Dette partiet bør også ha en klar holdning om dette.

24 Oct 2016
by administrator

Flyktningekrisen og Hege Storhaug.

Vi er vitne til en av de store flyktningekriser på grunn av borgerkrigen i Syria og andre konflikter i verden. Mange er villige til å risikere sine liv for å komme til Europa og sikkerhet. Bilder av døde barn gjør inntrykk på de fleste av oss. Valgkampen i Norge i høst ble også preget av det. Et overveldende flertall av befolkning i Norge åpner sine hjerter og ønsker å hjelpe. Det norske folk er villig til å ta imot mange flyktninger. Andre land i Europa for eksempel Tyskland tar imot flyktninger i tusenvis daglig. Hege Storhaug er blant de svært få som vil lukke europeiske og norske grenser. Hun er mest bekymret for norske verdier og velferd. Hun prøver å skremme det norske folk med at flyktninger vil overta det norske samfunn. Det sier en som påstår å kjempe for likestilling og rettferdighet. Det med offentlige midler.

Vi som har fulgt med Hege Storhaugs uttalelser om innvandrere, særlig med muslimsk bakgrunn og islam i lengre tid er ikke overrasket over det. Hennes angrep på etniske minoriteter er ofte generaliserende, krenkende og til dels ekstreme. Å beskylde profet Muhammed for pedofili og drap (”God morgen Norge ” ”holmgang” TV 2, 2005) å kalle Pakistan et land for urene mennesker (Storhaug ”mashallah” en reise blant kvinner i Pakistan 96) å sammenlikne enkelte muslimske miljøer med nynazister og fascister (P 24 2005, ”frokost tv” NRK 210206) er bare noen få eksempler på det. Hun har også tatt ordet for å bekjempe enkelt personer med muslimsk bakgrunn. (klassekampen 21.februar 06)

Mye av Storhaugs arbeid i praksis innebærer å dokumentere hvor stor trussel personer med innvandrerbakgrunn og islam er for det norske samfunn. ”gitt det store innvandingspotensialet fra den ikke vestlige verden over de kommende ti årene risikerer vi å miste de historisk sett uslåelige godene vi har bygd opp” (Storhaug, klassekampen 010403). Web-siden til Human Rights Service som Storhaug leder har en daglig oppdatering av antimuslimisk stoff fra hele verden.

Norge er et demokratisk samfunn med goder som blant annet ytringsfrihet. Hege Storhaug har rett til å kjempe mot innvandring til Norge. Det gjelder også å kjempe mot mennesker som er på flukt og prøver å komme til sikkerhet. Hege Storhaug bør ikke gjøre det i dekke av likestilling og rettferdighet, men heller å forsøke å være ærlig og stå fram det hun egentlig er.

24 Oct 2016
by administrator

Hvordan hjelpe nye flyktninger, er de en berikelse for det norske samfunn?

Norsk Innvandrerforum inviterer til debatt. Tema er hvordan hjelpe nye flyktninger i Norge. Er de en berikelse for det norske samfunn? Trygve Nordby, fagsjef fra Oslo kommune, Amineh Qaraee og Mohsan Raja vil holde innlegg. Det vil også bli musikk innslag og enkel matservering. Møte holdes lørdag 2910 kl. 1630, Furuset forum. Vennligst ta kontakt dersom du vil komme eller trenger mer informasjon, tlf. 90679308, 46808707.

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432